Бүртгүүлэх заавар

Хэрэглэгчийн нэвтрэх нэр 5-с багагүй үсэгнээс бүрдсэн байх шаардлагатай.
/хэрэглэгчийн нэвтрэх нэр нь цаашид тогчлогчийн нэр байх болно/

Дансны дугаараа үнэн зөвөөр бичих.
/Данс дугаараа буруу бичсэнээс шалтгаалан цэнэглэлт хийгдэхгүй, мөнгө таталтад асуудал үүсэх магадлалтай/

Утасны дугаараа үнэн зөвөөр бөглөх.
/Хэрэглэгч аливаа нэгэн гомдол гаргасан тохиолдолд зөвхөн өөрийн бүртгэлтэй гар утаснаас холбогдох шаардлагатай/

Нууц үг, том үсэг жижиг үсэг тоо тусгай тэмдэгт ашигласан байна.
/Нууцлалыг хангах зорилгоор та нууц үгээ дээрх шаардлагын дагуу зохиох хэрэгтэй/

Хэрэглэгчийн нэр болон нууц үгээ бусдад ашиглуулахыг хориглоно. Дээрх асуудлаас үүссэн санхүүгийн аливаа асуудлыг MONTEXAS хариуцахгүй болно.

Таны покер спортод өндөр амжилт хүсэе


Бүртгүүлэх